Vaaliteemat

Kohti aitoa tasa-arvoa

 • Korvataan nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä perustuloon perustuvalla järjestelmällä
 • Korvataan nykyinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus kaikille yhteisellä katsomusaneella
 • Uudistetaan translaki ihmisoikeusjärjestöjen suositusten mukaisesti
 • Uudistetaan raiskauslainsäädäntö siten, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta
 • Otetaan käyttöön kolmas sukupuoli (muu)
 • Kielletään järjestäytynyt rasismi

Eläinten oikeudet kunniaan

 • Kirjataan eläinten itseisarvo lakiin
 • Kielletään tuotantoeläinten kasvattaminen ahtaissa häkeissä (häkkikanalat sekä emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit)
 • Luovutaan porsaiden kirurgisesta kastraatiosta
 • Kielletään turkistarhaus
 • Säädetään kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti pakolliseksi
 • Seurataan Helsingin poliisin esimerkkiä perustaa eläinsuojelurikoksiin erikoistunut tutkintaryhmä ja laajennetaan vastaava toiminta koko Suomeen.
 • Lisätään eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien rahoitusta

Huolehditaan ympäristöstä

 • Korvataan sähkön- ja lämmöntuotannossa fossiiliset polttoaineet ydinvoimalla, aurinko- ja tuulivoimalla sekä vähäpäästöisillä biopolttoaineilla.
 • Edistetään fossiilisista polttoaineista luopumista verottamalla päästöjä.
 • Suunnataan maataloustukia eläintuotannon ylläpitämisen sijasta kotimaisten kasviproteiinien tuotantoon.

Nuorissa on tulevaisuus

 • Luodaan terapiatakuu, jotta jokainen saisi nopeasti apua mielenterveysongelmiinsa
 • Lasketaan äänestysikäraja 16 vuoteen
 • Lisätään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia
 • Tarjotaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille