Olivatko perustulokokeilun tulokset pettymys?

Perustulo on ollut viime aikoina kuuma puheenaihe, koska viikko sitten sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi perustulokokeilun ensimmäisen vuoden alustavat tulokset. Julkaisun myötä olemme saaneet nähdä eri tahojen julistuksia siitä, miten perustulokokeilun tulokset olivat tyrmääviä, koska siihen osallistuneiden pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ei parantunutkaan, vaikka heille maksettiin perustuloa.

On totta, että perustuloa saaneilla ei työllisyys kasvanut merkittävästi verrattuna vertailuryhmään. Kuitenkaan perustulolla ei ollut negatiivista vaikutusta työllisyyteen, vaan perustuloa saaneet työllistyivät yhtä hyvin kuin vertailuryhmäkin. Eli toisin kuin perustulon vastustajat usein väittävät, perustuloa saaneet eivät jääneet kotiin makaamaan, vaan he olivat vähintään yhtä aktiivisia kuin vertailuryhmäkin.

On myös hyvä muistaa, että perustulokokeilussa oli mukana pelkästään pitkäaikaistyöttömiä, joiden on muutenkin todella vaikea työllistyä. Olisikin ollut mielenkiintoista nähdä, että minkälainen vaikutus perustulolla olisi ollut muihin ryhmiin, kuten opiskelijoihin ja pätkätyöläisiin. Eli jos perustulokokeiluja päätetään jatkaa, niin jatkossa olisi erittäin tärkeää saada mukaan myös muitakin kuin pitkäaikaistyöttömiä.

Perustulokokeilun tuloksissa ei kuitenkaan voida keskittyä pelkästään työllisyysnäkökulmaan, sillä perustulon tarkoituksena ei ole ainostaan parantaa työllisyyttä, vaan myös vähentää byrokratiaa ja lisätä hyvinvointia. Ja siinä tämä perustulokokeilu on onnistunut. Perustuloa saaneet nimittäin kokivat hyvinvointinsa lisääntyneen ja stressinsä vähentyneen. Myös heidän luottamuksensa omaan tulevaisuuteensa oli parantunut.

Nämä tulokset eivät olleet mikään yllätys, sillä samankaltaisia tuloksia on saatu myös muiden maiden perustulokokeiluissa. Esimerkiksi 70-luvulla Kanadassa tehdyssä perustulokokeilussa havaittiin, että toimeentulon varmuus paransi kokeiluun osallistuneiden terveyttä ja vähensi erityisesti mielenterveysongelmia.

Tähän menessä on siis todistettu se, että perustulo lisää hyvinvointia ja, ettei perustulo vähennä työllisyyttä. Vaikka perustulolla ei ollutkaan merkittävää vaikutusta työllisyyteen, niin lisääntyneen hyvinvoinnin ansiosta perustulo on kuitenkin selkeästi nykyistä järjestelmää parempi. Vielä kun päästäisiin näkemään perustulon vaikutus myös muihin ryhmiin kuin ainoastaan pitkäaikaistyöttömiin. Näillä muilla ryhmillä työllisyys saattaisi jopa nousta.